4 quyết định quan trọng cho các Quản trị viên Google Apps khi quản lý thiết bị di động

Quan điểm của Andy Wolber về 4 thiết lập trên thiết bị di động của Google Apps for Work mà bạn nên thảo luận với các bộ phận liên quan trong tổ chức trước khi tiến hành cấu hình hệ thống

Rất dễ dàng để đăng ký email tên miền với Google Apps. Bạn chỉ cần liên hệ với đối tác ủy quyền của Google như Gimasys tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở 1 email tên miền thì có lẽ sử dụng Google Apps là lựa chọn khá đắt đỏ. Khoản $50/ 1 năm không chỉ dừng lại ở mail tên miền, mà là toàn bộ ứng dụng giúp công ty bạn hoạt động và cộng tác bất chấp khoảng cách địa lý. Với tính năng làm việc trên thiết bị di động, hãy cùng tham khảo ý kiến của Andy Wolber về những thiết lập mà Quản trị viên cần lưu ý khi cấu hình hệ thống cho toàn bộ nhân viên.

 “55 thiết lập mà tôi nhìn thấy trên trình quản lý thiết bị di động có lẽ sẽ làm quản trị viên mới sử dụng Google Apps bị choáng ngợp. Một số tùy chọn khá “tối nghĩa” (VD: cho phép Google Glass sử dụng với các tài khoản khác), trong khi đó, có những tùy chọn chỉ áp dụng cho các thiết bị của Apple (ví dụ, “Enable CalDAV sync”).

hero-4-ga-mobile-settings

Google cung cấp thông tin giải thích chi tiết cho từng lựa chọn. Các thiết lập này điều khiển các loại thiết bị có thể kết nối, chính sách mật khẩu được áp dụng, quy trình duyệt kết nối thiết bị, và cách các thiết bị Android lưu trữ thông tin của tổ chức.

Việc quyết định sử dụng thiết lập không nên chỉ được quyết định bởi trưởng bộ phận công nghệ thông tin. Chúng ta cần biết sự ảnh hưởng của việc cấu hình các thiết lập này tác động lên các bộ phận. Những người quản lý bên ngoài của CNTT cần phải hiểu các lựa chọn thay thế và một ý nghĩa của các lựa chọn có sẵn. Những quyết định này ảnh hưởng đến cách mọi người trong tổ chức của bạn quản lý công việc trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Như đã đề cập trước đó – lãnh đạo tổ chức và cả bộ phận IT, cần thảo luận, quyết định, và tham khảo chính sách công ty về quản lý thiết bị di động. Sau đó Quản trị viên hệ thống Google Apps có thể đăng nhập vào trang quản trị để cấu hình các thiết lập phù hợp với chính sách doanh nghiệp.

Tham khảo danh sách được liệt kê dưới đây về Trang quản lý thiết bị, trong mục Quản lý thiết bị di động của Google Apps

a-mobile-device-management-settings

1. Đồng bộ hóa thiết bị nào?

Để cho phép đồng bộ tất cả các loại thiết bị di động, bạn có lẽ sẽ chọn cả sáu mục lựa chọn trong phần Cài đặt chung. Dòng đầu tiên của các lựa chọn cho phép các thiết bị Android, Google iOS đồng bộ hóa. Thiết lập thứ hai cho việc thực thi các chính sách trên thiết bị.

(Các tùy chọn thêm trong Android sẽ cho phép một thiết bị cũ đồng bộ hóa, thậm chí nếu thiết bị không có chính sách hỗ trợ cụ thể, chẳng hạn như các dữ liệu lưu trữ được mã hóa.)

b-general-settings

2. Yêu cầu mật khẩu?

Tiếp đó, lựa chọn và cấu hình yêu cầu mật khẩu cho các thiết bị cầm tay. Cần cẩn thận với “Number of invalid passwords to allow before the device is wiped”. Trong môi trường kinh doanh, bạn có thể muốn cấu cài đặt này để bảo mật các thông tin nhạy cảm của tổ chức. Tuy nhiên, đối với môi trường giáo dục, cấu hình này có thể cho phép học sinh/ sinh viên cố tình nhập sai mật khẩu liên tiếp để xóa sạch dữ liệu trên thiết bị.

c-password-settings

3. Yêu cầu kích hoạt thiết bị?

Kích hoạt thiết bị đẩy người dùng vào giữa dữ liệu của tổ chức và một thiết bị di động mới được kết nối. Khi lựa chọn “Enable device activation”, quản trị viên sẽ phải duyệt từng thiết bị trước khi đồng hóa dữ liệu.

Vì vậy, hãy kiểm tra hộp và thêm địa chỉ email của người quản trị định để xem xét yêu cầu kích hoạt.

d-require-device-activation

4. Thiết lập dành cho riêng Android: Yêu cầu hồ sơ công việc?

Android for Work phân chia thông tin công việc và thông tin cá nhân: ảnh, tập tin, và Gmail cho công việc hoàn toàn tách rời với ảnh, tập tin và Gmail cá nhân. Thâm chí, khi một nhân viên nghỉ, hoặc mất thiết bị – một thiết bị từ xa sẽ xóa thông tin liên quan đến công việc, các ứng dụng dữ liệu cá nhân vẫn được giữ nguyên

Đối với nhân viên dùng thiết bị riêng của họ để làm việc, họ giữ quyền kiểm soát các ứng dụng và dữ liệu cá nhân, trong khi công ty có quyền kiểm soát dữ liệu công việc.

Vậy, nếu bạn đang sử dụng Google Apps, hãy dành thời gian để thiết lập Android for Work. Sau đó, kiểm tra thiết lập “Required Work profile” để tạo các mục riêng biệt cho Android for Work trên thiết bị được kết nối”