Bài 1: Giới thiệu về lịch sử ra đời và phát triển của Microsoft Office

Microsoft Office là một bộ phần mềm văn phòng dành cho máy tính cá nhân, máy chủ và là các dịch vụ chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows và Mac OS X. Office được giới thiệu lần đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 1989, được tiếp thị như tên của một gói các ứng dụng, phiên bản đầu tiên bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel vàMicrosoft Powerpoint. Office hiện được hơn một tỷ người sử dụng trên thế giới.[2]Phiên bản hiện tại là Office 2010 dành cho Windows, được phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2010 và Office 2011 dành cho Mac OS X, phát hành vào ngày 26 tháng 10năm 2010.

 
STTTên phiên bảnBản mở rộng đầuBản mở rộng cuốiHệ điều hành
1Office 9719/11/199519/11/1996Windows NT 3.51
2Office 200030/06/200414/7/2009Windows 95
3Office XP5/3/200120/3/2004Windows NT 4.0, 98, Me,…
4Office200317/11/200317/9/2007Windows 2000, Windows XP,…
5Office200730/1/200724/4/2009Windows XP/Vista/Windows 7,…
6Office2001015/4/201028/6/2011Windows XP SP3/Vista/Windows 7,…