Cách chia lại phân vùng ổ cứng bằng Partition Magic

Cách chia lại phân vùng ổ cứng bằng Partition PQ magic là cách chia đơn giản mà không làm mất dữ liệu của bạn.

Các công cụ phân vùng:

Partition Magic Pro 8.05 – phần mềm định dạng ổ cứng tốt nhất
Acronis Disk Director Suite 10.0.2160.rar – những tính năng quản lí đĩa phổ biến trong một công cụ riêng lẻ
Paragon Partition Manager 9.1 – công cụ phân vùng đa năng
Partition Commander Server v10.0.2127.rar – phân vùng ổ cứng an toàn, với tính năng undo
Ranish Partition Manager 2.44 – trình quản lí khởi động và phân vùng
The Partition Resizer v1.3.4 – di chuyển và định cỡ phân vùng
Smart Fdisk 2.05 – trình quản lí phân vùng ổ cứng đơn giản
SPecial Fdisk 2000.03t – công cụ phân vùng SPFDISK
eXtended Fdisk 0.9.3 – XFDISK cho phép dễ dàng tạo và chỉnh sửa phân vùng
GDisk 1.1.1 – thay thế hoàn hảo cho tiện ích DOS FDISK và hơn thế
Super Fdisk 1.0 – Tạo, xóa, định dạng phân vùng mà không hủy dữ liệu
Bỏ đĩa LHT vào chọn start boot từ CD, nếu máy chưa thiết lập chế độ boot từ CD thì vào Cmos chỉnh lại

chia o cung_1

Chọn nhóm công cụ Pactition Tools

chia o cung_2

Chọn tiếp Pactition Magic

chia o cung_3

• Trên cùng là Menu của chương trình, ngay phía dưới là ToolBar.
• Tiếp theo là một loạt các khối “xanh xanh đỏ đỏ” biểu thị các partition hiện có trên đĩa cứng hiện thời của bạn.
• Cuối cùng là bảng liệt kê chi tiết về thông số của các partition hiện có trên đĩa cứng.
• Nút Apply dùng để ghi các chỉnh sửa của bạn vào đĩa (chỉ khi nào bạn nhấn Apply thì các thông tin mới thực sự được ghi vào đĩa). Nút Exit thì chắc là bạn biết rồi! Nhấn vào Exit sẽ thoát khỏi chương trình.
Nếu bạn nhấn nút phải mouse lên 1 mục trong bảnng liệt kê thì bạn sẽ thấy 1 menu như sau:

chia o cung_4

Hầu hết các thao tác đều có thể được truy cập qua menu này.

Chú ý:
 Tất cả các thao tác chỉ bắt đầu thực sự có hiệu lực (ghi các thay đổi vào đĩa cứng) khi bạn nhấn vào nút Apply (hoặc chọn lệnh Apply Changes ở menu General, hoặc click vào biểu tượng Apply Changes trên Tool Bar).

Tạo partition

Bạn có thể thực hiện thao tác này bằng cách:
• Chọn phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê. Vào menu Operations rồi chọn Create…
• Hoặc click phải mouse lên phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê rồi chọn Create… trên popup menu.
Sau khi bạn chọn thao tác Create. Một dialog box (hộp thoại) sẽ xuất hiện:

chia o cung_5

Trong phần Create as bạn chọn partition mới sẽ là Primary Partion hay là Logical Partition.

Trong phần Partition Type bạn chọn kiểu hệ thống file (FAT, FAT32…) cho Partition sẽ được tạo. Partition mới sẽ được tự động format với kiểu hệ thống file mà bạn chọn. Nếu bạn chọn là Unformatted thì chỉ có Partition mới được tạo mà không được format.
Bạn cũng có thể đặt “tên” cho Partition mới bằng cách nhập tên vào ô Label.
Phần Size là để bạn chọn kích thước cho Partition mới.

1 2 3 4