CÁCH XỬ LÝ LỖI: “THE REQUESTED URL WAS NOT FOUND ON THIS SERVER” Ở WORDPRESS

 “The requested URL was not found on this server”
Lỗi này bạn thường gặp trong trường hợp cài wordpress lại từ đầu rồi sau đó lấy source từ chỗ khác qua rồi thay vào trong thư mục content.
Và cách xử lý lỗi nó cũng khá đơn giản.
Các bạn vào Dashboard (VD: localhost/wordpress/wp-admin) sau đó vào phần “Settings” và tiếp là “Permalink” reset lại nó bằng cách tích vào cột “Default”

Trường hợp mà nó vẫn không vào được thì có khả năng là  file “.htaccess” bị lỗi hoặc bị xóa khỏi thư mục wordpress.
Để giải quyết trường hợp này thì bạn vào trong thư mục của wordpress bạn đang dùng sửa hoặc tạo một file mới có tên là “.htaccess” và có nội dung như sau:

 

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress