Chia sẻ máy In – Printer trong mạng LAN

Việc chia sẻ một máy in trong một doanh nghiệp là hết sức cần thiết chính vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn cách để chia sẻ một máy in cho nhiều máy tính cùng in chung.

Bước 1: Cài đặt máy in tại một máy tính nhất định tạm gọi máy chủ

Bước 2: Share máy in để cho các máy khác có thể nhìn thấy được máy in đó. thực hiện như sau:

– Vào Start\ Control Panel \ Devices and Printers Chúng ta nhìn thấy danh sách máy in

Printers_1

Trong ví dụ này tôi sẽ lấy máy in có tên: Foxit Phantom Printer để làm máy in minh họa.

– Kích chuột phải lên máy in Foxit Phantom Printer chọn Printer Properties

Printers_2

Xuất hiện hộp thoại

Printers_3

 

Kích chọn TAB Sharing đánh dấu tích vào mục Share this Printer như trong hình sau đó chọn Apply và OK là xong quá trình Share máy In

Printers_4

 

– Kích chuột phải lên máy Foxit Phantom Printer chọn Set as Default Printer .

Printers_5

Bước 3: Xác định tên máy tính chứa máy in và nhóm máy tính,và sau đó mở Account Guest thì máy khác mới có thể truy cập vào máy in được. thực hiện như sau:

+ Xác định tên máy tính và nhóm máy tính:

– Ra ngoài màn hình Desktop, kích chuột phải vào My Computer chọn Properties \ Chọn Change Settings \ Chọn tiếp Change…

Printers_6

– Ở đây ta có Computer Name: dtdm014 là tên máy tính chứa máy in và Workgroup:WORKGROUP là nhóm máy tính, về cơ bản thì chỉ có những máy cùng 1 nhóm mới nhìn thấy nhau.

+ Mở tài khoản GUEST: mặc định tài khoản guest bị khóa

– Vào Stat \ Control Panel \ Administrative Tools \Computer Management

Printers_7

– Kích chuột phải vào tài khoản GUEST \ Properties loại bỏ 2 dấu tích ở 2 mục: User cannot change passwordAccount is disabled sau đó chọn Apply và OK là xong.

Printers_8

Bước 4: Từ máy tính muốn in sẽ thực hiện thao tác kết nối đến máy chứa máy in như sau:

– Kích chọn Start \ RUN hoặc dùng tổ hợp phím Lá cờ windows + R  xuất hiện hộp thoại ta gõ tên máy tính vào như sau:

Printers_9

Printers_10

 

 – Chúng ta chỉ cần kích đúp vào máy in có tên Foxit Phantom Printer  và thực hiện thao tác là xong.

Chú ý: Nếu chúng ta có nhiều máy in và muốn mặc định 1 máy in nào đấy chúng ta phải kích chuột phải lên máy in và chọn Set as default printer.