Crack được mọi phiên bản của InternetDownloadManager

Tải về phần mềm tuyệt vời Internet Crack. Với Tools kích hoạt này, bạn sẽ có thể hoạt động bất kỳ phiên bản nào của InternetdownloadManager . Thật dễ dàng để sử dụng.

idm-Activator

Đầu tiên Tải về IDM / Internet Tải về quản lý Activator . Click vào đây để tải về

Bây giờ theo các bước sau:

1) Chạy trên quyền quản trị là Administrator

IDM-1

2) Sau đó nhấp vào nút Start.

IDM-2

3) Xin vui lòng chờ đợi một chút. 4) Nó sẽ cho bạn một massage. 5) Nhấn Ok

IDM-3

6) Hãy thưởng thức phiên bản đầy đủ của Internet Download Manager.

Lưu ý: Giải nén với 7zip. Nếu không nó sẽ chỉ cho bạn một lỗi.

theo http://tinhoc24h.com