CSDL-Code

Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS

Chào các bạn, bên cạnh các panel quản lý VPS hiện nay như Kloxo, Zpanel còn có Vesta Control Panel mình thấy khá nổi tiếng, nhiều người sử dụng và cài đặt thật đơn giản. Bạn có thể cài đặt Vesta CP trên các OS như: CentOS 5, CentOS 6, Ubuntu LTS, Ubuntu 13.04, Ubuntu

Hướng dẫn backup trên Kloxo

Kloxo cũng như một số hosting panel khác, hỗ trợ khá tốt chức năng backup/restore. Chức năng cho phép thực hiện các lựa chọn backup: – Backup thủ công – Backup tự động theo lịch đã định sẵn (hàng ngày, tuần, tháng) – Cho phép download file backup về PC, laptop hoặc các thiết bị