Hướng dẫn cách tách tên ra khỏi cột Họ và tên trong Excel

Trong bảng tính bằng Excel bạn thường gặp những trường hợp sau:
+Họ và tên viết chung 1 cột nay muốn tách tên ra riêng 1 cột.
+Họ tên lót viết 1 cột và tên viết riêng 1 cột nay muốn hòa trộn thành 1 cột.
Trong bài viết này tôi xin trình bày cách tách tên ra khỏi cột họ và tên, cách làm như sau:
Bước 1: Tiến hành tách tên khỏi cột Họ và tên
Giả sử bạn có một bảng danh sách như dưới đây:

 1

+Tại ô có tọa độ D4 ta nhập tên của cột phụ.
+Tại ô có tọa độ D5 nhập hàm sau:

=IF(ISERROR(FIND(” “,TRIM(B5),1)),””,RIGHT(TRIM(B5),LEN(TRIM(B5)) -FIND(“#”,SUBSTITUTE(TRIM(B5),” “,”#”,LEN(TRIM(B5))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(B5),” “,””))))))

+Sao chép công thức của ô D5 tới các ô khác trong cột D ta sẽ có kết quả tên của những người còn lại.

2

Bước 2: Tiến hành tách Họ và tên đệm khỏi cột Họ và tên.

3

+Tại ô C4 nhập Họ tên lót.
+Tại ô C5 nhập hàm =LEFT(B5,LEN(B5)-LEN(D5))
+Sao chép công thức ô C5 xuống các ô khác trong cột ta có kết quả.

4

Bây giờ bạn chỉ cần khép cột B lại để sử dụng cột C và D.
Chú ý: Nếu bạn muốn xóa cột B thì cột C và D sẽ báo lỗi bạn phải làm như sau:
+Bôi đen danh sách trong 2 cột C4 và D4, ấn CTRL+C để Copy
+Đặt con trỏ vào ô E4.
+Nháy vào Edit Paste Spesial đánh dấu vào ô Values bấm OK.
+Cuối cùng xóa bỏ 3 cột B,C,D là xong.

fn