Hướng dẫn tạo file Ghost bằng hình ảnh

Chọn Local –> Partition –> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 file image”.GHO” duy nhất)

Boot7

Boot8

Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân vùng cần ghost –>chọn đĩa –> OK

Boot9

Sau khi lựa chọn đĩa –> xuất hiện các phân vùng (Partition) –> chọn phân vùng cần Ghost –>OK

Boot10

Lưu file ghost. Chú ý nên lựu chọn một nơi an toàn để lưu file ghost và phân vùng (hay đĩa) chứa file ghost nên có dung lượng đủ để chứa file ghost.

Boot11

Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. Bạn chọn High.

Boot12

Bạn chọn YES. và đợi cho chương trình hòan thành 100% là xong.

Boot13

Quá trình tạo file ghost bắt đầu.

Khi hoàn tất, bạn có file ghost là nguyên thủy của hệ điều hành trên máy, bạn có thể dùng nó để phục hồi khi cần thiết.

Video sưu tầm trên mạng

1 2