Những website không có phiên bản mobile sẽ bị google đánh giá thấp.

Matt Cutts đã thông báo về việc phát hành một bản cập nhật thứ hạng mới, một trong những mục tiêu nhắm đến truy vấn spam. Google cũng cảnh báo rằng nếu bạn có một trang web dành cho di động xấu, bảng xếp hạng tìm kiếm của bạn sẽ sớm bị ảnh hưởng.
Cập nhật bảng xếp hạng mới cho một vài truy vấn spam

payday-loans-google-uk

Bản cập nhật thứ hạng cho các truy vấn spam sẽ ảnh hưởng đến 0.3 đến 0.5% các truy vấn bằng tiếng Anh. Đây là một trong những thay đổi mới nhất từ ngày Cutts nói về những mong đợi trong mùa hè này. Cutts đặc biệt đề cập rằng sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các trang truy vấn như “payday loans” trên Google.co.uk và truy vấn nội dung khiêu dâm.

Cập nhật bảng xếp hạng đang trong tiến trình thực hiện, Cutts lưu ý trên Twitter rằng “việc triển khai nhiều mặt sẽ được diễn ra trong vòng 1-2 tháng tới”

Thay đổi bảng xếp hạng Smartphone

Tìm thông tin qua google-mobile sẽ trở nên giá trị hơn cho bạn. Trong một bài viết trên Google Webmaster Central Blog, Google cảnh báo rằng “chúng tôi có kế hoạch tung ra một số thay đổi thứ hạng trong tương lai gần với các trang web chuyển hướng bị lỗi cho người sử dụng Smartphone.”
Google đề cập đến hai vấn đề chính trong blog của họ

  • Chuyển hướng bị lỗi (khi một trang web dùng trên máy tính chuyển hướng người dùng Smartphone đến một trang web được tối ưu hóa cho Smartphone mà không có sự liên quan).
  • Xảy ra lỗi với Smartphone (Khi “các trang web phục vụ nội dung cho người sử dụng máy tính để bàn truy cập vào URL nhưng hiển thị một trang báo lỗi cho người sử dụng Smartphone)

Lời khuyên của Google với trang web được cấu hình cho điện thoại di động “Hãy thử kiểm tra trang web của bạn trên nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại và hệ điều hành, hoặc giả lập chúng, tất cả những gì có thể.”

Ngoài ra, cũng giống như tốc độ trang web đã đóng một phần trong thuật toán tìm kiếm websitecủa Google xếp hạng kể từ năm 2010, bạn có thể mong đợi tốc độ trang web để có một tác động trên bảng xếp hạng của trang web điện thoại di động, Cutts công bố tại hội nghị nâng cao SMX.

Theo: The Gioi SEO