manager Archive

Cài đặt và cấu hình IIS 7 với Single Website

Nội dung bài lab: Cài đặt dịch vụ IIS. Cấu hình IIS với Single Website. Mô hình lab: Yêu cầu chuẩn bị: Chuẩn bị hai máy Server và một máy Client theo mô hình trên Máy BKNP-DC08-01 đã Cài đặt Domain Name System với tên: Bknpower.vn. Máy BKNP-SRV08-01 dùng để đặt và cấu hình WebSite.

Tắt Phần Mềm Máy Tính Khi Task Manager “Pó Tay”

Trong trường hợp đã lựa chọn lệnh đóng và thậm chí dùng cả Task Manager nhưng vẫn không thể tắt ứng dụng bị “đơ” (lỗi Not Responding), bạn sẽ phải làm thế nào? Trong mọi trường hợp, bạn nên cập nhật phần mềm của mình lên phiên bản mới nhất, bởi các phiên bản mới

Cách vào facebook bằng file host mới nhất năm 2013

  Sử dụng file host để vào Facebook được áp dụng cho những người chuyên nghiệp, cách này nghe thì thấy khó nhưng thực ra rất đơn giản. Cách thực hiện được áp dụng cho tất cả các hệ điều hành như: windows 8, windows 7, vista, winXP… Bước 1: Thực hiện vào theo đường