Just Delete Me là một dịch vụ miễn phí giúp liệt kê danh sách những địa chỉ có thể đang lưu thông tin của bạn và đưa ra hướng dẫn xóa chúng một cách nhanh chóng nhất. Kể từ khi Internet phát triển, rất nhiều dịch vụ nở rộ với những tính năng khác nhau