Foxit Reader là một ứng dụng đọc tập tin *.PDF miễn phí, với kích thước nhỏ đáng kinh ngạc, tốc độ khởi động nhanh, có tính năng phong phú. Chức năng cốt lõi của nó là tương thích với chuẩn PDF 1.7. Foxit Reader được thiết kế cho hầu hết người sử dụng như  cá nhân, doanh nghiệp và các