Một vài hình ảnh mô tả: Download trực tiếp và giải nén rồi chạy thôi – Xem hàng trăm kênh truyền hình trong nước và quốc tế (gồm nhiều kênh HD ) – Xem hàng nghìn tập phim các loại (có cả phim người lớn, nên cẩn thận tránh xa tầm tay trẻ em ) –