regedit Archive

Cách chặn người khác cài đặt phần mềm vào máy tính Windows

Nhằm ngăn chặn khả năng những chương trình độc hại xâm nhập máy tính, hay người khác cài đặt các phần mềm vào máy tính chưa được sự đồng ý của bạn, trên Windows có tùy chọn chặn người khác cài đặt phần mềm. Chỉ cần thay đổi thiết lập có sẵn trên hệ thống,

Tạo một số thay đổi trên Windows bằng Registry

Registry Windows 7 là một cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa các thiết lập và dữ liệu cấu hình của hệ điều hành và cho tất cả ứng dụng cùng driver được cài trên PC. Sửa Registry tức ta chỉnh sửa (hay tạo) đầu vào cơ sở dữ liệu để tùy chỉnh cách OS

Những câu lệnh đặc biệt trong Run

Hộp thoại Run là tiện ích cho phép bạn khởi động nhanh các chương trình ứng dụng trong Windows. Thông qua hộp thoại Run, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng ẩn hữu ích khác mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm file thực thi của ứng dụng đó.  Có nhiều thủ thuật để